Home CIETTÁC GIẢ Nguyễn Thế Anh

Nguyễn Thế Anh

bởi admin
0 BÌNH LUẬN

Giáo sư Nguyễn Thế Anh sinh năm 1936, từng là Viện trưởng Viện Đại học Huế (1966-1969), Trưởng ban Ban Sử học, Đại học Văn khoa Sài Gòn (1969-1975).

Rời khỏi Việt Nam năm 1975, sau một thời gian ngắn cộng tác với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) và làm Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ), ông làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp tại Paris với chức danh Giám đốc Nghiên cứu.

Năm 1991, ông được đề cử làm Giáo sư Trường Nghiên cứu Cao học (École Pratique des Hautes Études – EPHE, Đại học Sorbonne, Paris), cùng đứng đầu Trung tâm Lịch sử và Văn minh khu vực bán đảo Đông Dương tại đây.

Là một thành viên của ban biên tập của nhiều tạp chí uyên bác (Bulletin de la Société des Études Indochinoises, Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient, Journal Asiatique, Journal of International and Area Studies), Giáo sư Nguyễn Thế Anh đã viết hơn 120 quyển sách như Việt Nam thời pháp đô hộ và các bài viết.

Ông hồi hưu năm 2005 với danh hiệu Giáo sư danh dự (professeur émérite). Ông có chân trong ban biên tập các tạp chí học thuật như Bulletin de la Société des Etudes IndochinoisesBulletin de l’Ecole Française d’Extrême-OrientJournal AsiatiqueJournal of International and Area StudiesMoussons.

BÀI LIÊN QUAN

Để lại lời bình